Vergunningen

Voorlopige aanvraag

Voor het bouwen van een woning heb je een vergunning nodig. Om te beginnen heb je daar wel je tekeningen voor nodig. De gemeente waarin je gaat bouwen gaat de stijl, maar ook de afmetingen toetsen aan de hand van het bestemmingsplan. Wat wordt hierin meegenomen: 

 • Maximale bouwhoogte
 • Maximale goothoogte
 • Maximum volume van de woning
 • Maximum bouwdiepte

In onze gemeenten mogen we maximaal 10 meter hoog bouwen, wat hoog genoeg is 🙂 en de gevel moet op de rooilijn van de andere huizen in de straat komen te staan. Het kan ook zo zijn dat je goothoogte gemaximaliseerd is. Let hier, samen met je architect, goed op, want het heeft ontzettend veel invloed op je uiteindelijke ontwerp van de woning. 

De eerste stap is dus het aanvragen van de omgevingsvergunning. Deze is bij ons vroegtijdig in het traject aangevraagd, volgens mij in week 8 en dit zorgt ervoor dat de gemeente alvast op de hoogte is van jullie (ver)bouwplannen. De tekeningen worden door de welstandscommissie getoetst en bij ons zijn ze er doorheen gekomen. Vervolgens kun je toewerken naar het indienen van de definitieve tekeningen voor de omgevingsvergunning. 

Omgevingsvergunning

In het vervolgstadium ga je samen aan de slag met het rondmaken van het ontwerp. Eer worden door de architect tekeningen gemaakt van de doorsnede van de woning, de verschillende aanzichten, maar ook een situatietekening op het kavel. In ons geval heeft de architect gezorgd voor het contact met de gemeente en het gereed maken van alle documenten. Het was voor ons erg prettig dat we hier volledig in ontzorgd werden. 

Wat er nog meer nodig is voor een omgevingsvergunning: 

 • Oppervlakteberekening met percentage verblijfsgebied ten opzichte van gebruiksoppervlakte
 • Ventilatieberekening
 • Spuiberekening
 • Daglichtberekening
 • EPC berekening
 • MPG berekening
 • Constructieberekeningen

En dan wordt alles via het digitale loket van de gemeente ingestuurd. Spannend, ze hebben in onze gemeente 8 weken de tijd om hier op terug te komen en alle werkzaamheden van architect en aannemer lopen natuurlijk gewoon door. Een spannende tijd, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen. 

Naast de omgevingsvergunning moeten wij ook een sloopvergunning aanvragen. Denk hierbij ook aan het verwijderen van asbest, dat moet meegenomen worden in de sloopaanvraag. Ook dit zal een externe partij voor ons gaan regelen, maar weet dat dit ook per gemeente kan verschillen. Onderstaand een link naar hoe je zelf een sloopmelding kan doen: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vraag-en-antwoord/hoe-doe-ik-een-sloopmelding

Voor het bouwen van een nieuwe woning moet je dus op tijd zijn met het aanvragen van dit soort vergunningen, helaas werkt het nog steeds zo dat gemeenten niet de meest flexibele partijen zijn om mee samen te werken. Mijn advies is, blijf vooral in gesprek, daar bereik je het meeste mee. Onze architect belt regelmatig met onze contactpersoon bij de gemeente, dat zorgt ervoor dat men op de hoogte is van de plannen en ook een beetje goodwill wordt gekweekt en dat ga je nodig hebben 🙂